search
Sök
menu
Meny

Biogasproduktion

Utvecklingen av den totala biogasproduktionen i kommunen har varit positiv över tid men har minskat under de senaste åren. Fackling av gas sker framför allt på avfallsdeponin och på Huskvarna ARV av ekonomiska skäl. På Huskvarna ARV har elpannan gått sönder 2016 men har inte ersatts pga låga elpriser. I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att öka fordonsbränsleproduktionen till 24400 MWh senast 2015. Det målet uppnåddes inte. Efterfrågan på biogas är större än produktionskapaciteten vilket innebär att naturgas till viss del behöver användas.

Biogasproduktion

Mätområde Datum Värde (MWh)
Totalt 1996 15000
Totalt 1997 13000
Totalt 1998 12000
Totalt 1999 7700
Totalt 2000 8500
Totalt 2001 9800
Totalt 2002 16000
Totalt 2003 16000
Totalt 2004 19000
Totalt 2005 22000
Totalt 2006 21000
Totalt 2007 20000
Totalt 2008 21000
Totalt 2009 21000
Totalt 2010 24000
Totalt 2011 29000
Totalt 2012 31000
Totalt 2013 31000
Totalt 2014 29000
Totalt 2015 30000
Totalt 2016 32000
Totalt 2017 24000
Totalt 2018 29000
Fordonsbränsle 1996 0,0
Fordonsbränsle 1997 0,0
Fordonsbränsle 1998 0,0
Fordonsbränsle 1999 0,0
Fordonsbränsle 2000 270
Fordonsbränsle 2001 530
Fordonsbränsle 2002 990
Fordonsbränsle 2003 1400
Fordonsbränsle 2004 2200
Fordonsbränsle 2005 2500
Fordonsbränsle 2006 3800
Fordonsbränsle 2007 5800
Fordonsbränsle 2008 6500
Fordonsbränsle 2009 8300
Fordonsbränsle 2010 13000
Fordonsbränsle 2011 18000
Fordonsbränsle 2012 20000
Fordonsbränsle 2013 23000
Fordonsbränsle 2014 23000
Fordonsbränsle 2015 21000
Fordonsbränsle 2016 23000
Fordonsbränsle 2017 22000
Fordonsbränsle 2018 21000
Fjärrvärme 1996 8900
Fjärrvärme 1997 8300
Fjärrvärme 1998 7800
Fjärrvärme 1999 4900
Fjärrvärme 2000 4900
Fjärrvärme 2001 6200
Fjärrvärme 2002 11000
Fjärrvärme 2003 11000
Fjärrvärme 2004 12000
Fjärrvärme 2005 8900
Fjärrvärme 2006 10000
Fjärrvärme 2007 6000
Fjärrvärme 2008 7400
Fjärrvärme 2009 6200
Fjärrvärme 2010 6500
Fjärrvärme 2011 3500
Fjärrvärme 2012 2800
Fjärrvärme 2013 520
Fjärrvärme 2014 710
Fjärrvärme 2015 870
Fjärrvärme 2016 770
Fjärrvärme 2017 29
Fjärrvärme 2018 260
Hygienisering - matavfall 2012 860
Hygienisering - matavfall 2013 420
Hygienisering - matavfall 2014 260
Hygienisering - matavfall 2015 170
Hygienisering - matavfall 2016 0,0
Hygienisering - matavfall 2017 0,0
Hygienisering - matavfall 2018 0,0
El 1996 6100
El 1997 5000
El 1998 4700
El 1999 2800
El 2000 3300
El 2001 3000
El 2002 3400
El 2003 3300
El 2004 4300
El 2005 3400
El 2006 5300
El 2007 2600
El 2008 4200
El 2009 3600
El 2010 3900
El 2011 2100
El 2012 900
El 2013 620
El 2014 500
El 2015 400
El 2016 0,0
El 2018 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 1996 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 1997 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 1998 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 1999 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2000 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2001 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2002 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2003 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2004 0,0
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2005 7000
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2006 2000
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2007 6000
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2008 3400
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2009 2500
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2010 740
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2011 4800
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2012 6300
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2013 6000
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2014 4200
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2015 7200
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2016 8400
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2017 1800
Fackling (förbränning utan värmeåterv.) 2018 8100
Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi AB

Kommentar

Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogas produceras vid Simholmens och Huskvarna avloppsreningsverk samt samlas in på Miljöhantering Jönköping (avfallsdeponi). På anläggningen vid Simsholmen används både avloppsslam och matavfall som råvara. Biogasen används till bl.a. till produktion av fordonsbränsle och som bränsle i fjärrvärmenätet.
Matavfallsinsamlingen som infördes under 2008-2010 har resulterat i högre biogasproduktion. Ytterligare en rötkammare för biogasproduktion färdigställdes i början av 2012.
De behandlade volymerna matavfall har minskat under 2015 som en följd av strävan att optimera verksamheten ekonomiskt. Behandling av matavfall med sämst ekonomisk bärkraft har därför valts bort.

Indikator GM.7.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål