search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -11 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Utfallet 2018 var -9,3 %. Det bedöms vara svårt att nå målet för 2020.

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Totalt 2000 22700
Totalt 2001 22400
Totalt 2002 21000
Totalt 2003 21500
Totalt 2004 22200
Totalt 2005 22100
Totalt 2006 23000
Totalt 2007 22200
Totalt 2008 22200
Totalt 2009 22100
Totalt 2010 22400
Totalt 2011 20900
Totalt 2012 22100
Totalt 2013 21200
Totalt 2014 19500
Totalt 2015 19600
Totalt 2016 20400
Totalt 2017 19600
Totalt 2018 20000
Privat bil i tjänsten 2000 385
Privat bil i tjänsten 2001 391
Privat bil i tjänsten 2002 371
Privat bil i tjänsten 2003 368
Privat bil i tjänsten 2004 353
Privat bil i tjänsten 2005 298
Privat bil i tjänsten 2006 285
Privat bil i tjänsten 2007 262
Privat bil i tjänsten 2008 297
Privat bil i tjänsten 2009 288
Privat bil i tjänsten 2010 276
Privat bil i tjänsten 2011 276
Privat bil i tjänsten 2012 262
Privat bil i tjänsten 2013 218
Privat bil i tjänsten 2014 194
Privat bil i tjänsten 2015 157
Privat bil i tjänsten 2016 90,0
Privat bil i tjänsten 2017 93,0
Privat bil i tjänsten 2018 74,0
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2000 1170
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2001 1190
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2002 1140
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2003 1190
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2004 1430
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2005 1350
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2006 1390
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2007 1370
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2008 1440
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2009 1360
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2010 1460
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2011 1010
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2012 1110
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2013 1070
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2014 1090
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2015 1100
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2016 1250
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2017 1120
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner 2018 1100
Flygresor 2000 0,00
Flygresor 2001 0,00
Flygresor 2002 0,00
Flygresor 2003 0,00
Flygresor 2004 0,00
Flygresor 2005 0,00
Flygresor 2006 28,0
Flygresor 2007 13,1
Flygresor 2008 25,0
Flygresor 2009 7,39
Flygresor 2010 31,0
Flygresor 2011 24,0
Flygresor 2012 29,0
Flygresor 2013 25,0
Flygresor 2014 35,0
Flygresor 2015 58,0
Flygresor 2016 28,0
Flygresor 2017 42,0
Flygresor 2018 23,0
Gatubelysning 2000 1320
Gatubelysning 2001 1280
Gatubelysning 2002 1190
Gatubelysning 2003 1200
Gatubelysning 2004 1190
Gatubelysning 2005 1190
Gatubelysning 2006 1180
Gatubelysning 2007 1160
Gatubelysning 2008 893
Gatubelysning 2009 1190
Gatubelysning 2010 1040
Gatubelysning 2011 1030
Gatubelysning 2012 1010
Gatubelysning 2013 978
Gatubelysning 2014 1010
Gatubelysning 2015 920
Gatubelysning 2016 898
Gatubelysning 2017 741
Gatubelysning 2018 722
Vatten och avlopp 2000 1820
Vatten och avlopp 2001 1790
Vatten och avlopp 2002 1700
Vatten och avlopp 2003 1750
Vatten och avlopp 2004 1880
Vatten och avlopp 2005 1870
Vatten och avlopp 2006 2250
Vatten och avlopp 2007 2040
Vatten och avlopp 2008 2160
Vatten och avlopp 2009 1950
Vatten och avlopp 2010 1980
Vatten och avlopp 2011 2140
Vatten och avlopp 2012 2220
Vatten och avlopp 2013 2250
Vatten och avlopp 2014 2140
Vatten och avlopp 2015 2040
Vatten och avlopp 2016 2080
Vatten och avlopp 2017 1990
Vatten och avlopp 2018 1920
Egenägda fastigheter 2000 13700
Egenägda fastigheter 2001 13500
Egenägda fastigheter 2002 12600
Egenägda fastigheter 2003 13000
Egenägda fastigheter 2004 13500
Egenägda fastigheter 2005 13400
Egenägda fastigheter 2006 14000
Egenägda fastigheter 2007 13600
Egenägda fastigheter 2008 13600
Egenägda fastigheter 2009 13500
Egenägda fastigheter 2010 14800
Egenägda fastigheter 2011 13500
Egenägda fastigheter 2012 14400
Egenägda fastigheter 2013 13600
Egenägda fastigheter 2014 12700
Egenägda fastigheter 2015 13000
Egenägda fastigheter 2016 13400
Egenägda fastigheter 2017 13100
Egenägda fastigheter 2018 11800
Inhyrda lokaler 2000 4260
Inhyrda lokaler 2001 4200
Inhyrda lokaler 2002 3980
Inhyrda lokaler 2003 3980
Inhyrda lokaler 2004 3880
Inhyrda lokaler 2005 3870
Inhyrda lokaler 2006 3800
Inhyrda lokaler 2007 3680
Inhyrda lokaler 2008 3680
Inhyrda lokaler 2009 3660
Inhyrda lokaler 2010 2670
Inhyrda lokaler 2011 2780
Inhyrda lokaler 2012 2940
Inhyrda lokaler 2013 2870
Inhyrda lokaler 2014 2230
Inhyrda lokaler 2015 2190
Inhyrda lokaler 2016 2410
Inhyrda lokaler 2017 2270
Inhyrda lokaler 2018 4220
Övrigt 2000 31,0
Övrigt 2001 29,0
Övrigt 2002 31,0
Övrigt 2003 59,0
Övrigt 2004 30,0
Övrigt 2005 39,0
Övrigt 2006 42,0
Övrigt 2007 97,0
Övrigt 2008 109
Övrigt 2009 83,0
Övrigt 2010 134
Övrigt 2011 141
Övrigt 2012 181
Övrigt 2013 182
Övrigt 2014 148
Övrigt 2015 168
Övrigt 2016 283
Övrigt 2017 204
Övrigt 2018 162
Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). Beträffande inhyrda lokaler saknas fullständig statistik men en uppskattning har gjorts för 2009, som bygger på utsläppen i de egna fastigheterna, vilken har legat till grund även för övriga år t.o.m. 2013. Fr.o.m. 2014 har en beräkning genomförts med underlag från de största hyresvärdarna.

Indikator GM.7.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: