search
Sök
menu
Meny

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vatten och avlopp

Cu, Zn och Ni från ARV

IndikatorGM.12.20

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Övriga metaller från ARV

IndikatorGM.12.19

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorGM.12.5

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorGM.12.6
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

IndikatorGM.12.7

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

Miljöledningssystem

IndikatorGM.12.9

Antal arbetsställen i Jönköpings kommun som är certiferade enligt ISO 14001 eller miljödiplomerade.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Konsumtion

Ekologiska livsmedel

IndikatorGM.12.1

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorGM.12.17

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Svenska livsmedel

IndikatorGM.12.18

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Livsmedelstyper

IndikatorGM.12.16

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorGM.12.15

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorGM.12.14

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Köttkonsumtion

IndikatorGM.12.13

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Avfall

Avfallsmängd per invånare

IndikatorGM.12.3
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfall - materialåtervinning

IndikatorGM.12.2

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Farligt avfall

IndikatorGM.12.10

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorGM.12.4

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorGM.12.11

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorGM.12.12

Halt bly och nonylfenol i slam.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Hållbarhetsmål GM.12
Senast ändrad: 2019-09-03