search
Sök
menu
Meny

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Luft

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.12

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2006

Kvävedioxid

IndikatorGM.11.11

Kvävedioxid

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2008

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.14

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Partiklar

IndikatorGM.11.13

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.11.6

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2009

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorGM.11.17

Stadsutbredning - tätorter

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995

Förtätning - tätorter

IndikatorGM.11.8
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Förtätning - nybyggnation

IndikatorGM.11.7

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Risker och sårbarhet

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorGM.11.21

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorGM.11.23

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2018

Infrastruktur för trafik

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.11.15

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2009

Persontåg - dygn

IndikatorGM.11.16

Antal persontåg per dygn

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2012

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorGM.11.1

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.11.9

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.11.10

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014

Transporter

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.11.5

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.11.19

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Egen bil i tjänsten

IndikatorGM.11.20

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.11.2

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfall - materialåtervinning

IndikatorGM.11.3

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfallsmängd per invånare

IndikatorGM.11.4
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Farligt avfall

IndikatorGM.11.18

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Hållbarhetsmål GM.11
Senast ändrad: 2019-09-05