search
Sök
menu
Meny

Rent vatten och sanitet

Illustration; vattenglas

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Nyckeltal

Övergödning vattendrag

IndikatorGM.6.1

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorGM.6.2

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015
Hållbarhetsmål GM.6
Senast ändrad: 2019-02-04