search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

Vår livsmiljö

Klimat

MålområdePHU.1
Målbedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  21 av 28 åtgärder är genomförda

Luft

MålområdePHU.2
Målbedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda

Buller

MålområdePHU.3
Åtgärdsstatus:  1 av 4 åtgärder är genomförda

Friluftsliv

MålområdePHU.4
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  8 av 19 åtgärder är genomförda

Giftfri miljö

MålområdePHU.5
Målbedömning:  0 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  6 av 20 åtgärder är genomförda

Vatten och våtmarker

MålområdePHU.6
Målbedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  7 av 17 åtgärder är genomförda

Djur och växter

MålområdePHU.7
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  8 av 13 åtgärder är genomförda

Boende- och stadsutveckling

Stadsutveckling

MålområdePHU.8
Målbedömning:  2 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  11 av 15 åtgärder är genomförda

Vatten- och avlopp

MålområdePHU.10
Målbedömning:  2 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 8 åtgärder är genomförda

Risker och sårbarhet

MålområdePHU.11
Åtgärdsstatus:  3 av 6 åtgärder är genomförda

Energi och transporter

Energi

MålområdePHU.12
Målbedömning:  1 av 5 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  18 av 23 åtgärder är genomförda

Transporter

MålområdePHU.13
Målbedömning:  7 av 18 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  18 av 31 åtgärder är genomförda

Produktion och konsumtion

Produktion

MålområdePHU.14
Målbedömning:  1 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  6 av 7 åtgärder är genomförda

Konsumtion

MålområdePHU.15
Målbedömning:  0 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 11 åtgärder är genomförda

Avfall

MålområdePHU.16
Målbedömning:  2 av 8 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  4 av 7 åtgärder är genomförda
Projekt PHU
Senast ändrad: 2018-09-19
Kontakt: