search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

Vi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Mindre avfallsmängd 2
Åtgärden är genomförd 2018 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Visualisering av avfallsmängder
Åtgärden är genomförd 2017 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Samordnad återbruksdistribution - förstudie
Åtgärden är genomförd 2018 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Fritidsbanken
Åtgärden är påbörjad 2019 Bostads AB Vätterhem
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd 2016 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Textilinsamlingskampanj
Åtgärden är genomförd 2017 June Avfall & Miljö AB
Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2019-01-11