search
Sök
menu
Meny

God service

Minst 90 procent av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur avfallshanteringen fungerar till 2014.

Det ska vara lätt att göra rätt!. Det är viktigt att utforma insamlingssystem som är enkla att använda och som leder till att den s.k. avfallstrappan tillämpas i rätt ordning:

  1. Minska avfallsmängden och dess farlighet.
  2. Återanvändning.
  3. Materialåtervinning.
  4. Energiutvinning.
  5. Deponering.
Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd 2016 June Avfall & Miljö AB
Mål PHU.16.2
Senast ändrad: 2018-05-07
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden