search
Sök
menu
Meny

Kundnöjdhet - farligt avfall

Förbättra möjligheterna att lämna farligt avfall som uppkommer i hushåll. 90 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur de kan bli av med sitt farliga avfall 2015.

Farligt avfall är det avfall som från miljösynpunkt är mest angeläget att begränsa mängden av samt att ha en väl fungerande hantering av.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd 2016 June Avfall & Miljö AB
Mål PHU.16.4
Senast ändrad: 2018-05-07
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden