search
Sök
menu
Meny

Materialåtervinning

Minst 55 % av hushållsavfallet går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling 2015. (AP)

Öka anslutningsgrad till FNI, fler fraktioner på sortergårdarna mm.
Mer information om vad som händer med det utsorterade avfallet för att motivera till utsortering.
Arbetas med årligen.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts

Nyckeltal

Avfall - materialåtervinning

IndikatorPHU.16.5.1

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Mål PHU.16.5
Senast ändrad: 2018-05-24
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden