search
Sök
menu
Meny

Mindre avfallsmängd

Totala mängden hushållsavfall som uppstår inom kommunen ska minska till år 2015 och mängden avfall per invånare ska då motsvara 2004 års nivåer. (AP)

Produktion och konsumtion av varor och tjänster genererar avfall. Den totala avfallsmängden kan således utgöra en indikation på omfattningen av vår konsumtion och därmed ett grovt mått på vår resurshushållning.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts

Nyckeltal

Avfallsmängd per invånare

IndikatorPHU.16.1.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Mål PHU.16.1
Senast ändrad: 2019-01-11
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden