search
Sök
menu
Meny

Rent hushållsavfall

Andelen förpackningar i hushållens restavfall ska minska med 50 % till 2016 jämfört med 2008.

Restavfall är det avfall som återstår efter att alla förpackningar, matavfall och farligt avfall sorterats ut och detta förbränns för närvarande i kraftvärme-verket på Torsvik. Det är angeläget att så mycket förpackningsmaterial som möjligt återvinns istället för att förbrännas.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd 2016 June Avfall & Miljö AB
Mål PHU.16.7
Senast ändrad: 2018-05-07
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden