search
Sök
menu
Meny

Buller

Bilkö
Foto: Christina Lindqvist

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor - buller
Åtgärden är påbörjad 2020 Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Tysta områden - inventering
Åtgärden är genomförd 2015 Stadsbyggnadsnämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller
Åtgärden är påbörjad 2023 Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Hållbar fysisk planering
Åtgärden är påbörjad Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Södra Munksjöns Utvecklings AB
Målområde PHU.3
Senast ändrad: 2019-09-16