search
Sök
menu
Meny

Lägre energianvändning - kommunal verksamhet - delmål

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.

All energianvändning påverkar miljön, i högre eller mindre grad. Den mest miljöanpassade energin är därför den som aldrig används. Det bedöms idag finnas ett relativt stort utrymme för energieffektivisering.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Nyckeltal

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.12.5.

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorPHU.12.5.1

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorPHU.12.5.

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Mål PHU.12.5
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Lokala målområden