search
Sök
menu
Meny

Solceller – geografiskt område

Av den totala mängden elenergi som används i kommunen (geografiskt område) ska minst 3 % vara lokalt producerad solel senast 2030.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

2025

Tekniska nämnden

Mål PHU.12.8
Senast ändrad: 2019-12-12
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden