search
Sök
menu
Meny

Åtgärda förorenade områden med stor risk

Minst 15 % av områdena med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorPHU.5.3.1

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 808 stycken2018

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorPHU.5.3.3

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 808 %2018
Mål PHU.5.3
Senast ändrad: 2020-01-13
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden