search
Sök
menu
Meny

Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet ska senast 2030 vara fossilbränslefri avseende uppvärmning, el samt transporter (exkl. fossil del i avfall som eldas på Torsvik).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Koldioxidutsläpp totalt

IndikatorPHU.1.6.1

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorPHU.1.6.2

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorPHU.1.6.3

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.6.4

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Mål PHU.1.6
Senast ändrad: 2018-11-15
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
Lokala målområden