search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer

Övriga sektorer (industri, arbetsmaskiner, jordbruk, produkt-användning, avfall och avlopp, energi och uppvärmning) ska minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.5.1

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 540000 ton2016
Mål PHU.1.5
Senast ändrad: 2018-11-13
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden