search
Sök
menu
Meny

Transporter

Cyklister vid järnvägsövergång
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande buller.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Övergripande transportsystem

Åtgärden är genomförd
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling
Åtgärden är genomförd Övergripande transportsystem 2017 Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
MM-arbete i planeringsprocessen
Åtgärden är genomförd Övergripande transportsystem 2018 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Kollektivtrafik

Åtgärden är påbörjad
Stadstrafiken i Jönköping
Åtgärden är påbörjad Kollektivtrafik 2021 Jönköpings Länstrafik
Åtgärden är påbörjad
Förnybart flygbränsle
Åtgärden är påbörjad Kollektivtrafik 2025 Jönköping Airport AB

Gång och cykel

Åtgärden är påbörjad
Ny cykelkampanj
Åtgärden är påbörjad Gång och cykel 2020 Stadsbyggnadsnämnden

Bil

Åtgärden är påbörjad
Miljözon - tunga fordon
Åtgärden är påbörjad Bil Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Minskad trängsel i biltrafiksystemet
Åtgärden är inte påbörjad Bil 2020 Stadsbyggnadsnämnden

Kommunal verksamhet

Åtgärden är genomförd
Klimatsmarta resor – socialtjänsten
Åtgärden är genomförd Kommunal verksamhet 2018 Socialnämnden
Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är genomförd
Elfordon – inköp 2
Åtgärden är genomförd Kommunal verksamhet 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är påbörjad
Elfordon – inköp 3
Åtgärden är påbörjad Kommunal verksamhet 2020 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Förnybara bränslen – persontransporter
Åtgärden är påbörjad Kommunal verksamhet 2020 Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner
Åtgärden är påbörjad Kommunal verksamhet 2025 Barn- och utbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är påbörjad
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser
Åtgärden är påbörjad Kommunal verksamhet 2022 Tekniska nämnden

Engagera flera

Åtgärden är genomförd
Kampanj - hållbar stadsutveckling
Åtgärden är genomförd Engagera flera 2019 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Nytt program för hållbart resande
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Engagera flera 2019 Kommunstyrelsen
Åtgärden är påbörjad
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring
Åtgärden är påbörjad Engagera flera 2021 Jönköpings Länstrafik
Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Bilpooler i nya bostadsområden
Åtgärden är genomförd Engagera flera 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Målområde PHU.13
Senast ändrad: 2019-09-16