search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i kommunen – delmål

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling

Genomfört enligt plan

2017

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Förbättrad cykelparkering

Pågående enligt plan

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Pågående enligt plan

3

Pågående enligt plan
Ny cykelkampanj

Pågående enligt plan

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Mål PHU.13.13
Senast ändrad: 2019-12-20
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden