search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i kommunen – delmål

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling
Åtgärden är genomförd 2017 Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Förbättrad cykelparkering
Åtgärden är påbörjad 2019 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är påbörjad
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk
Åtgärden är påbörjad 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ny cykelkampanj
Åtgärden är påbörjad 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Mål PHU.13.13
Senast ändrad: 2019-03-20
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden