search
Sök
menu
Meny

Elektrifiering av transportsektorn

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska senast 2030 reduceras med minst 15 % genom elektrifiering. Basår 2005. Målsättningen motsvarar ca 20 % helelektriska personbilar och lätta lastbilar och resterande elektrifiering förväntas ske inom övriga transportslag.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Stadstrafiken i Jönköping
Åtgärden är påbörjad 2021 Jönköpings Länstrafik
Åtgärden är påbörjad
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner
Åtgärden är påbörjad 2025 Barn- och utbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Mål PHU.13.23
Senast ändrad: 2018-11-14
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden