search
Sök
menu
Meny

Fler resfria möten

Genom fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy ska andelen resfria möten (telefon-/webbmöten etc.) senast 2020 vara i genomsnitt minst 10 %.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan:
Fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy. Uppföljning sker via statistik som erhålls från lönesystemet. Förvaltningsvis uppföljning görs via intern resvaneundersökning där andelen resfria möten beräknas av totala antalet resor plus antalet resfria möten.
Motivering/miljöeffekt: Att mötas utan att resa innebär stora vinster både ur miljömässigt ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.
Finansiering: Ordinarie budget

Uppdrag PHU.13.51
Senast ändrad: 2019-12-20
Ansvarig organisation:
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Äldrenämnden
Kontakt:
 • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret