search
Sök
menu
Meny

Fler resfria möten

Andelen resfria möten ska senast 2020 vara i genomsnitt i kommunen minst 8 %*. (Basår 2016: 4 %)

Att mötas via Skype eller telefon möten genererar inte bara färre resor utan är även tidseffektivt och därmed ekonomiskt angeläget. Enligt gällande resepolicy ska resfria möten övervägas i första hand.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Mål PHU.13.28
Senast ändrad: 2019-02-12
Delansvarig:
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Äldrenämnden
Kontakt:
 • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden