search
Sök
menu
Meny

Fordonsgas

Senast 2015 ska minst 2,5 miljoner normalkubikmeter biogas produceras och avsättas som fordonsbränsle.

Biogas produceras från insamlat matavfall och från avloppsslam reningsverken. Biogasen renas så att den kan användas som fordonsgas. Jämfört med fossila bränslen som bensin eller diesel ger biogas stora miljöfördelar. Dels genom att biogas produceras lokalt av vårt eget matavfall, och dels genom de minimala utsläppen från förbränningen. Matavfallet hanteras separat från avloppsslammet vilket ger en ren biogödsel som används i jordbruket där den kan ersätta andra gödselmedel som kräver mycket energi att tillverka.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts

Nyckeltal

Biogasproduktion

IndikatorPHU.13.8.1

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Mål PHU.13.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Energi Biogas AB
Kontakt:
Lokala målområden