search
Sök
menu
Meny

Arbetsresor - kommunanställda

Jönköpings kommun ska genom informationsinsatser under 2011-2013 öka andelen resor med kollektivtrafik/gång/cykel till och från arbetet för kommunanställda.

Kommentar

Ett flertal informationsinsatser har hållits. Erbjudande om årskort på kollektivtrafiken på avbetalning för kommunalt anställda har genomförts. Reseersättning för användning av privat cykel i tjänsten har införts med målsättning att fler tar cykeln till arbetet.