search
Sök
menu
Meny

Hållbar färdmedelsfördelning

Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när vi är 160 000 invånare (ca 2032). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)

*Hållbara färdmedel utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. Uppföljning sker med könsuppdelad statistik genom kommunens resvaneundersökning som genomförs vart femte år.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring
Åtgärden är påbörjad 2021 Jönköpings Länstrafik
Kommunstyrelsen
Mål PHU.13.25
Senast ändrad: 2019-09-12
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden