search
Sök
menu
Meny

Hållbara tjänsteresor

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 50 % (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 30 %).

Genom ökad tillgång på tjänstecyklar och kollektivtrafikkort vid kommunens arbetsplatser samt genom ökad information om resepolicyns tryck på att särskilt de korta tjänsteresorna ska utföras på hållbart sätt kan andelsmålet uppfyllas.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Mål PHU.13.15
Senast ändrad: 2018-09-17
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden