search
Sök
menu
Meny

Inga onödiga bilresor

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt område minska senast 2020. Som indikator på måluppfyllelsen ska körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 2012)

Genom utbyggt och förbättrat cykelvägnät, bättre cykelparkeringar vid hållplatser och stationslägen, ökad framkomlighet för kollektivtrafiken, bättre pendlarparkeringar och kampanjinsatser för ändrade resvanor kan andelen bilresor minskas. Särskilt stor möjlighet finns att påverka bilresor upp till fem kilometer, vilka utgjorde 43 % av kommuninvånarnas bilresor 2014.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Nyckeltal

Körsträcka - personbilar

IndikatorPHU.13.14.1
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Mål PHU.13.14
Senast ändrad: 2019-09-06
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden