search
Sök
menu
Meny

Fler kollektivtrafikresor - delmål

Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) ska till 2020 dubbleras. Basår 2007: 85 resor/invånare, år.

Resor med cykel och kollektivtrafik drar mindre energi, tar mindre utrymme och ger mindre buller och föroreningar än resor med andra färdmedel. Jönköping har goda förutsättningar att skapa en effektiv kollektivtrafik. Förutsättningarna för de olika transportslagen kan påverkas genom trafikplanering och trafikföreskrifter. Att prioritera ny- och utbyggnad i goda kollektivtrafiklägen är en annan möjlighet.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Nyckeltal

Kollektivtrafikresor

IndikatorPHU.13.9.1

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Mål PHU.13.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Jönköpings Länstrafik
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden