search
Sök
menu
Meny

Kommunala fordon 2

Till 2015 ska alla kommunala fordon där det är tekniskt möjligt drivas med förnyelsebara bränslen (inkl. el). Alla fordon som nyanskaffas ska i första hand drivas av biogas eller el och i andra hand av andra förnyelsebara bränslen där så är tekniskt möjligt. Personfordon som drivs med icke förnyelsebara drivmedel får endast köpas efter särskilt beslut av respektive förvaltningschef.

Andelen kommunala personbilar som drivs av förnybara bränslen ökar stadigt.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Mål PHU.13.19
Senast ändrad: 2018-05-07
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Lokala målområden