search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i kommunen 2

Andelen resor med cykel* som görs av boende i kommunen ska öka från 10 % 2014 till minst 15 % senast 2030 (genomsnitt för alla veckodagar).

  • Uppföljning görs vart femte år med kommunens resvaneundersökning.
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk
Åtgärden är påbörjad 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Enhetlig markering i cykelvägnätet
Åtgärden är påbörjad 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Åtgärden är inte påbörjad

Åtgärden är inte påbörjad
Åtgärdspaket – nya cykelvägar
Åtgärden är inte påbörjad 2025 Stadsbyggnadsnämnden
Mål PHU.13.27
Senast ändrad: 2019-01-31
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden