search
Sök
menu
Meny

Attraktivare regional persontågstrafik

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Järnvägstransporter är mycket effektiva ur energi- och miljösynpunkt. Det är därför angeläget att utveckla dessa.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorPHU.13.3.

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009

Persontåg - dygn

IndikatorPHU.13.3.

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Mål PHU.13.3
Senast ändrad: 2019-03-22
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden