search
Sök
menu
Meny

Tätortsbussar

Bussar i tätortstrafik ska senast 2016 drivas med minst 65 % förnyelsebara bränslen. Som delmål ska gälla att minst 46 % förnyelsebara bränslen ska användas senast 2013.

Kollektivtrafiken är bra ur miljösynpunkt och det är viktigt att fordonen i så stor utsträckning som möjligt drivs med förnybara bränslen. Avtalet i Jönköping Stadstrafik sträcker sig från 2011 till 2019 i vilket miljökrav är satta.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått
Mål PHU.13.6
Senast ändrad: 2018-05-07
Ansvarig organisation:
  • Jönköpings Länstrafik
Kontakt:
Lokala målområden