search
Sök
menu
Meny

Ta bort vandringshinder

Vandringshinder försvårar eller omöjliggör för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna utnyttja hela vattendrag för uppväxt eller lekplatser. I de vattendrag som inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav p.g.a. vandringshinder ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2021. Påverkan på översvämningsrisk eller markstabilitet ska beaktas.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Dunkehallaån
Åtgärden är genomförd 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Tabergsån
Åtgärden är påbörjad 2020 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Musslebobäcken
Åtgärden är genomförd 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mål PHU.6.3
Senast ändrad: 2018-12-11
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden