search
Sök
menu
Meny

Ett rikt odlingslandskap


Illustratör: Tobias Flygar

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.13.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 16,7 %2018

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorNM.13.2

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 65 %2018
Miljökvalitetsmål NM.13
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: