search
Sök
menu
Meny

Frisk luft

Himmel med moln
Illustratör: Tobias Flygar

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Nyckeltal

Kvävedioxid - Kungsgatan

IndikatorNM.2.1

Kvävedioxid - Kungsgatan

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet: 21,9 µg/m32018

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.3

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Partiklar - Barnarpsgatan

IndikatorNM.2.2

Partiklar - Barnarpsgatan

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 15,11 µg/m32018

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.4

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 15,75 µg/m32018

Dubbdäcksanvändning

IndikatorNM.2.5

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 62 %2016

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.6

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.7

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 147400 stycken2018
Miljökvalitetsmål NM.2
Senast ändrad: 2019-01-31
Delansvarig: