search
Sök
menu
Meny

Levande skogar

Gran och en kotte
Illustratör: Tobias Flygar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Nyckeltal

Skyddad natur

IndikatorNM.12.3

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 83 stycken2018
Miljökvalitetsmål NM.12
Senast ändrad: 2019-01-23
Delansvarig: