search
Sök
menu
Meny

Jönköpings Hållbarometer

Hållbarometern redovisar löpande Jönköpings kommuns målarbete med syfte att åstadkomma en hållbar utveckling av kommunen.

För närvarande är innehållet i Hållbarometern fokuserat på miljöperspektivet (Lokala miljömål och nyckeltal samt Nationella miljökvalitetsmål). Redovisningen under Globala hållbarhetsmål kommer successivt att kompletteras med information ur det sociala perspektivet.

Kort sagt mäter Hållbarometern trycket i kommunens arbete med hållbar utveckling!

Välj indelning

Lokala miljömål och nyckeltal

ProjektPHU

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Nationella miljökvalitetsmål

ProjektNM

Här redovisas kommunens nyckeltal och åtgärder indelade utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.

Globala hållbarhetsmål

ProjektGM

Här redovisas kommunens nyckeltal och åtgärder indelade utifrån de globala hållbarhetsmålen.

Byggbarometern

ProjektBB

Här redovisas hur lokala byggherrar arbetar med miljöcertifiering av byggnader samt energieffektivitet i flerbostadshus.

Projekt SE
Senast ändrad: 2021-12-22
Delansvarig: