search
Sök
menu
Meny

Globala hållbarhetsmål

Här redovisas kommunens nyckeltal och åtgärder indelade utifrån de globala hållbarhetsmålen.

Globala hållbarhetsmål

Ingen fattigdom

HållbarhetsmålGM.1

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Ingen hunger

HållbarhetsmålGM.2

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Hälsa och välbefinnande

HållbarhetsmålGM.3

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Uppdragsstatus:  11 av 28 uppdrag är genomförda

God utbildning för alla

HållbarhetsmålGM.4

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Uppdragsstatus:  2 av 4 uppdrag är genomförda

Jämställdhet

HållbarhetsmålGM.5

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Uppdragsstatus:  0 av 1 uppdrag är genomförda

Rent vatten och sanitet

HållbarhetsmålGM.6

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Uppdragsstatus:  13 av 17 uppdrag är genomförda

Hållbar energi för alla

HållbarhetsmålGM.7

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Uppdragsstatus:  7 av 12 uppdrag är genomförda

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

HållbarhetsmålGM.8

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Uppdragsstatus:  0 av 1 uppdrag är genomförda

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

HållbarhetsmålGM.9

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Uppdragsstatus:  5 av 10 uppdrag är genomförda

Minskad ojämlikhet

HållbarhetsmålGM.10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Uppdragsstatus:  0 av 1 uppdrag är genomförda

Hållbara städer och samhällen

HållbarhetsmålGM.11

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Uppdragsstatus:  26 av 58 uppdrag är genomförda

Hållbar konsumtion och produktion

HållbarhetsmålGM.12

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Uppdragsstatus:  28 av 41 uppdrag är genomförda

Bekämpa klimatförändringen

HållbarhetsmålGM.13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Uppdragsstatus:  19 av 48 uppdrag är genomförda

Hav och marina resurser

HållbarhetsmålGM.14

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Ekosystem och ekologisk mångfald

HållbarhetsmålGM.15

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Uppdragsstatus:  20 av 56 uppdrag är genomförda

Fredliga och inkluderande samhällen

HållbarhetsmålGM.16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genomförande och globalt partnerskap

HållbarhetsmålGM.17

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Projekt GM
Senast ändrad: 2022-02-09