search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vatten och våtmarker

Övergödning vattendrag

IndikatorGM.15.5

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: NyckeltalNyckeltal

Djur och växter

Andel skyddad natur

IndikatorGM.15.8

Andel skyddad natur

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 3,6 %2020

Skyddad natur

IndikatorGM.15.4

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 stycken2020

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorGM.15.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 16,7 %2018

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorGM.15.6

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 66 %2019
Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2022-02-09