search
Sök
menu
Meny

Fredliga och inkluderande samhällen

Illustration; duva

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Valdistrikt med lägst valdeltagande

IndikatorGM.16.1

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 59,1 %2018

Invånare som avstår från att gå ut ensam

IndikatorGM.16.2

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 27 %2018

Anmälda våldsbrott

IndikatorGM.16.3

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 805 st/100 000 inv.2019

Årets resultat

IndikatorGM.16.4

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag i kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 3,5 %2019
Hållbarhetsmål GM.16
Senast ändrad: 2020-09-14