search
Sök
menu
Meny

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Indikatorer

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorGM.4.1
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 19 %2019

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorGM.4.2

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 88 %2019

Trygga elever i åk 9

IndikatorGM.4.3

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 81 %2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år

IndikatorGM.4.4

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 74 %2019

SFI-elever som klarat två kurser

IndikatorGM.4.5

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet: 29 %2019
Hållbarhetsmål GM.4
Senast ändrad: 2020-09-14