search
Sök
menu
Meny

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorGM.4.5

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 86 %2020

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorGM.4.2

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 88 %2021

Trygga elever i åk 9

IndikatorGM.4.3

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 81 %2021

Gymnasieelever med examen inom 4 år

IndikatorGM.4.4

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 74 %2021

Ungdomar som arbetar eller studerar

IndikatorGM.4.6

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 84,4 %2019

Invånare med eftergymnasial utbildning

IndikatorGM.4.7

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 46,0 %2020

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorGM.4.1
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 12 %2020
Hållbarhetsmål GM.4
Senast ändrad: 2022-01-05