search
Sök
menu
Meny

Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorGM.7.7
Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorGM.7.5

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 199000 MWh2019

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorGM.7.6

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 151,2 2019

Energianvändning - persontransporter

IndikatorGM.7.15

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6167 MWh2019

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.16

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 12140 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorGM.7.8

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.7.18

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 582 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorGM.7.19

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1145 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorGM.7.9

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 1,3 kWh/m32020

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.7.13

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorGM.7.11

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 78 %2018

Lokalt producerad el

IndikatorGM.7.1

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 %2018

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorGM.7.10

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Transporter

Biogasproduktion

IndikatorGM.7.2

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 27000 MWh2019

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.7.4

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 240 kg/invånare2019

Elavbrott

IndikatorGM.7.20

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 41 minuter/kund2020

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorGM.7.21

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 77 %2019

Slutanvändning av energi

IndikatorGM.7.22

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 29,7 MWh/inv.2017
Hållbarhetsmål GM.7
Senast ändrad: 2022-01-05