search
Sök
menu
Meny

Biogasproduktion

Utvecklingen av den totala biogasproduktionen i kommunen har varit positiv över tid men har minskat under de senaste åren. Fackling av gas sker framför allt på avfallsdeponin och på Huskvarna avloppsreningsverk av ekonomiska skäl. På Huskvarna ARV har elpannan gått sönder 2016 men har inte ersatts pga låga elpriser.

Biogasproduktion

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

1996

15000

1

Totalt

1997

13000

2

Totalt

1998

12000

3

Totalt

1999

7700

4

Totalt

2000

8500

5

Totalt

2001

9800

6

Totalt

2002

16000

7

Totalt

2003

16000

8

Totalt

2004

19000

9

Totalt

2005

22000

10

Totalt

2006

21000

11

Totalt

2007

20000

12

Totalt

2008

21000

13

Totalt

2009

21000

14

Totalt

2010

24000

15

Totalt

2011

29000

16

Totalt

2012

31000

17

Totalt

2013

31000

18

Totalt

2014

29000

19

Totalt

2015

30000

20

Totalt

2016

32000

21

Totalt

2017

24000

22

Totalt

2018

29000

23

Totalt

2019

27000

24

Fordonsbränsle

1996

0,0

25

Fordonsbränsle

1997

0,0

26

Fordonsbränsle

1998

0,0

27

Fordonsbränsle

1999

0,0

28

Fordonsbränsle

2000

270

29

Fordonsbränsle

2001

530

30

Fordonsbränsle

2002

990

31

Fordonsbränsle

2003

1400

32

Fordonsbränsle

2004

2200

33

Fordonsbränsle

2005

2500

34

Fordonsbränsle

2006

3800

35

Fordonsbränsle

2007

5800

36

Fordonsbränsle

2008

6500

37

Fordonsbränsle

2009

8300

38

Fordonsbränsle

2010

13000

39

Fordonsbränsle

2011

18000

40

Fordonsbränsle

2012

20000

41

Fordonsbränsle

2013

23000

42

Fordonsbränsle

2014

23000

43

Fordonsbränsle

2015

21000

44

Fordonsbränsle

2016

23000

45

Fordonsbränsle

2017

22000

46

Fordonsbränsle

2018

21000

47

Fordonsbränsle

2019

22000

48

Fjärrvärme

1996

8900

49

Fjärrvärme

1997

8300

50

Fjärrvärme

1998

7800

51

Fjärrvärme

1999

4900

52

Fjärrvärme

2000

4900

53

Fjärrvärme

2001

6200

54

Fjärrvärme

2002

11000

55

Fjärrvärme

2003

11000

56

Fjärrvärme

2004

12000

57

Fjärrvärme

2005

8900

58

Fjärrvärme

2006

10000

59

Fjärrvärme

2007

6000

60

Fjärrvärme

2008

7400

61

Fjärrvärme

2009

6200

62

Fjärrvärme

2010

6500

63

Fjärrvärme

2011

3500

64

Fjärrvärme

2012

2800

65

Fjärrvärme

2013

520

66

Fjärrvärme

2014

710

67

Fjärrvärme

2015

870

68

Fjärrvärme

2016

770

69

Fjärrvärme

2017

29

70

Fjärrvärme

2018

260

71

Fjärrvärme

2019

1700

72

Hygienisering - matavfall

2012

860

73

Hygienisering - matavfall

2013

420

74

Hygienisering - matavfall

2014

260

75

Hygienisering - matavfall

2015

170

76

Hygienisering - matavfall

2016

0,0

77

Hygienisering - matavfall

2017

0,0

78

Hygienisering - matavfall

2018

0,0

79

Hygienisering - matavfall

2019

0,0

80

El

1996

6100

81

El

1997

5000

82

El

1998

4700

83

El

1999

2800

84

El

2000

3300

85

El

2001

3000

86

El

2002

3400

87

El

2003

3300

88

El

2004

4300

89

El

2005

3400

90

El

2006

5300

91

El

2007

2600

92

El

2008

4200

93

El

2009

3600

94

El

2010

3900

95

El

2011

2100

96

El

2012

900

97

El

2013

620

98

El

2014

500

99

El

2015

400

100

El

2016

0,0

101

El

2017

0,0

102

El

2018

0,0

103

El

2019

0,0

104

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

1996

0,0

105

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

1997

0,0

106

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

1998

0,0

107

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

1999

0,0

108

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2000

0,0

109

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2001

0,0

110

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2002

0,0

111

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2003

0,0

112

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2004

0,0

113

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2005

7000

114

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2006

2000

115

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2007

6000

116

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2008

3400

117

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2009

2500

118

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2010

740

119

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2011

4800

120

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2012

6300

121

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2013

6000

122

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2014

4200

123

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2015

7200

124

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2016

8400

125

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2017

1800

126

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2018

8100

127

Fackling (förbränning utan värmeåterv.)

2019

3000

Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi AB

Kommentar

Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogas produceras vid Simholmens och Huskvarna avloppsreningsverk samt samlas in på Miljöhantering Jönköping (avfallsdeponi). På anläggningen vid Simsholmen används både avloppsslam och matavfall som råvara. Biogasen används bl.a. till produktion av fordonsbränsle och som bränsle i fjärrvärmenätet.
Den kommunala biogasproduktionen är i stor utsträckning under avveckling och en ny privatägd anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift 2020.

Indikator GM.7.2
Senast ändrad: 2020-04-01
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål