search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -11 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Utfallet 2019 var -16 %. Det bedöms vara svårt att nå målet för 2020.

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)

0

Totalt

2000

23700

1

Totalt

2001

23800

2

Totalt

2002

22100

3

Totalt

2003

22900

4

Totalt

2004

23600

5

Totalt

2005

23200

6

Totalt

2006

23700

7

Totalt

2007

22600

8

Totalt

2008

22600

9

Totalt

2009

22400

10

Totalt

2010

22900

11

Totalt

2011

20900

12

Totalt

2012

22300

13

Totalt

2013

21400

14

Totalt

2014

21300

15

Totalt

2015

20500

16

Totalt

2016

21300

17

Totalt

2017

20400

18

Totalt

2018

19000

19

Totalt

2019

18800

20

Privat bil i tjänsten

2000

408

21

Privat bil i tjänsten

2001

412

22

Privat bil i tjänsten

2002

391

23

Privat bil i tjänsten

2003

390

24

Privat bil i tjänsten

2004

374

25

Privat bil i tjänsten

2005

316

26

Privat bil i tjänsten

2006

301

27

Privat bil i tjänsten

2007

278

28

Privat bil i tjänsten

2008

297

29

Privat bil i tjänsten

2009

288

30

Privat bil i tjänsten

2010

276

31

Privat bil i tjänsten

2011

180

32

Privat bil i tjänsten

2012

163

33

Privat bil i tjänsten

2013

135

34

Privat bil i tjänsten

2014

128

35

Privat bil i tjänsten

2015

112

36

Privat bil i tjänsten

2016

115

37

Privat bil i tjänsten

2017

100

38

Privat bil i tjänsten

2018

82,0

39

Privat bil i tjänsten

2019

57,0

40

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2000

1170

41

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2001

1190

42

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2002

1140

43

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2003

1190

44

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2004

1430

45

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2005

1350

46

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2006

1390

47

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2007

1370

48

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2008

1440

49

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2009

1360

50

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2010

1460

51

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2011

1010

52

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2012

1110

53

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2013

1070

54

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2014

1090

55

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2015

1100

56

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2016

1250

57

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2017

1120

58

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2018

1100

59

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2019

1040

60

Flygresor

2000

0,00

61

Flygresor

2001

0,00

62

Flygresor

2002

0,00

63

Flygresor

2003

0,00

64

Flygresor

2004

0,00

65

Flygresor

2005

0,00

66

Flygresor

2006

27,0

67

Flygresor

2007

13,1

68

Flygresor

2008

25,0

69

Flygresor

2009

7,39

70

Flygresor

2010

31,0

71

Flygresor

2011

24,0

72

Flygresor

2012

28,0

73

Flygresor

2013

25,0

74

Flygresor

2014

35,0

75

Flygresor

2015

58,0

76

Flygresor

2016

28,0

77

Flygresor

2017

42,0

78

Flygresor

2018

23,0

79

Flygresor

2019

15,0

80

Gatubelysning

2000

1320

81

Gatubelysning

2001

1280

82

Gatubelysning

2002

1190

83

Gatubelysning

2003

1200

84

Gatubelysning

2004

1190

85

Gatubelysning

2005

1190

86

Gatubelysning

2006

1180

87

Gatubelysning

2007

1160

88

Gatubelysning

2008

893

89

Gatubelysning

2009

1190

90

Gatubelysning

2010

1040

91

Gatubelysning

2011

1030

92

Gatubelysning

2012

1010

93

Gatubelysning

2013

976

94

Gatubelysning

2014

1010

95

Gatubelysning

2015

918

96

Gatubelysning

2016

897

97

Gatubelysning

2017

741

98

Gatubelysning

2018

722

99

Gatubelysning

2019

707

100

Vatten och avlopp

2000

2090

101

Vatten och avlopp

2001

2060

102

Vatten och avlopp

2002

1950

103

Vatten och avlopp

2003

2000

104

Vatten och avlopp

2004

2120

105

Vatten och avlopp

2005

2120

106

Vatten och avlopp

2006

2250

107

Vatten och avlopp

2007

2040

108

Vatten och avlopp

2008

2160

109

Vatten och avlopp

2009

1950

110

Vatten och avlopp

2010

1980

111

Vatten och avlopp

2011

2140

112

Vatten och avlopp

2012

2220

113

Vatten och avlopp

2013

2240

114

Vatten och avlopp

2014

2150

115

Vatten och avlopp

2015

2040

116

Vatten och avlopp

2016

2080

117

Vatten och avlopp

2017

1990

118

Vatten och avlopp

2018

1920

119

Vatten och avlopp

2019

1930

120

Egenägda fastigheter

2000

13700

121

Egenägda fastigheter

2001

13500

122

Egenägda fastigheter

2002

12600

123

Egenägda fastigheter

2003

13000

124

Egenägda fastigheter

2004

13500

125

Egenägda fastigheter

2005

13400

126

Egenägda fastigheter

2006

14000

127

Egenägda fastigheter

2007

13600

128

Egenägda fastigheter

2008

13600

129

Egenägda fastigheter

2009

13500

130

Egenägda fastigheter

2010

14800

131

Egenägda fastigheter

2011

13500

132

Egenägda fastigheter

2012

14300

133

Egenägda fastigheter

2013

13600

134

Egenägda fastigheter

2014

12700

135

Egenägda fastigheter

2015

13000

136

Egenägda fastigheter

2016

13400

137

Egenägda fastigheter

2017

13100

138

Egenägda fastigheter

2018

11800

139

Egenägda fastigheter

2019

10900

140

Inhyrda lokaler

2000

4960

141

Inhyrda lokaler

2001

5350

142

Inhyrda lokaler

2002

4850

143

Inhyrda lokaler

2003

5040

144

Inhyrda lokaler

2004

5020

145

Inhyrda lokaler

2005

4750

146

Inhyrda lokaler

2006

4500

147

Inhyrda lokaler

2007

4070

148

Inhyrda lokaler

2008

4080

149

Inhyrda lokaler

2009

3970

150

Inhyrda lokaler

2010

3160

151

Inhyrda lokaler

2011

2860

152

Inhyrda lokaler

2012

3230

153

Inhyrda lokaler

2013

3110

154

Inhyrda lokaler

2014

4040

155

Inhyrda lokaler

2015

3140

156

Inhyrda lokaler

2016

3320

157

Inhyrda lokaler

2017

3100

158

Inhyrda lokaler

2018

3200

159

Inhyrda lokaler

2019

3940

160

Övrigt

2000

31,0

161

Övrigt

2001

29,0

162

Övrigt

2002

31,0

163

Övrigt

2003

59,0

164

Övrigt

2004

30,0

165

Övrigt

2005

39,0

166

Övrigt

2006

42,0

167

Övrigt

2007

97,0

168

Övrigt

2008

109

169

Övrigt

2009

83,0

170

Övrigt

2010

134

171

Övrigt

2011

141

172

Övrigt

2012

181

173

Övrigt

2013

182

174

Övrigt

2014

148

175

Övrigt

2015

168

176

Övrigt

2016

283

177

Övrigt

2017

204

178

Övrigt

2018

162

179

Övrigt

2019

123

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Denna energianvändning har uppskattats/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifik energianvändning per m2 i egenägda fastigheter.

Indikator GM.7.8
Senast ändrad: 2020-03-16
Kontakt: