search
Sök
menu
Meny

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Stadsutveckling

0

Genomfört enligt plan
Hållbar fysisk planering

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Infrastruktur för trafik

1

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

2

Ej påbörjat
Förbindelse mellan tågstationerna

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

3

Pågående enligt plan
Ny hållplats vid A6

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Kommunstyrelsen

Infrastruktur för trafik

4

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

6

Pågående enligt plan
Laddningsstruktur - förberedelser

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

7

Pågående enligt plan
Hållbarhetsprogram – Logpoint

Pågående enligt plan

Transporter

2023

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Transporter

8

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Transporter

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

9

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Transporter

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.9
Senast ändrad: 2021-08-18