search
Sök
menu
Meny

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Indikatorer

Bra hälsotillstånd

IndikatorGM.3.11

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 78 %2021

Medellivslängd kvinnor

IndikatorGM.3.6

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 84,9 år2020

Medellivslängd män

IndikatorGM.3.7

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 81,8 år2020

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

IndikatorGM.3.8

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 56,4 %2018

Fallskador bland äldre

IndikatorGM.3.9

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/ 100 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 3007 st/100 000 inv.2020

Antibiotikaförsäljning

IndikatorGM.3.10

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 205 st/1000 inv.2020

Partiklar

IndikatorGM.3.1

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 15,68 µg/m32019

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.2

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11,54 µg/m32019

Kvävedioxid

IndikatorGM.3.3

Kvävedioxid

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22,3 µg/m32019

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.4

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.3.5

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 62 %2016
Hållbarhetsmål GM.3
Senast ändrad: 2022-01-05