search
Sök
menu
Meny

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

0

Ej påbörjat
Ny mountainbikeslinga

Ej påbörjat

Friluftsliv

Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden

Friluftsliv

1

Genomfört enligt plan
Handlingsplan – hitta ut i naturen

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2016

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

2

Pågående enligt plan
Skogsstigar - tillgänglighet

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

3

Pågående med avvikelse
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån

Pågående med avvikelse

Friluftsliv

2020

Tekniska nämnden

Friluftsliv

4

Genomfört enligt plan
Analys – närhet till grönområden

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Friluftsliv

5

Genomfört enligt plan
Utvecklat båtliv i Vättern

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2018

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

6

Genomfört enligt plan
Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Friluftsliv

7

Genomfört enligt plan
Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Lisa Bergström

Friluftsliv

8

Ej påbörjat med avvikelse
Gångplan

Ej påbörjat med avvikelse

Friluftsliv

2020

Kommunstyrelsen

Giftfri miljö

9

Pågående enligt plan
Rutiner - hantering av kemiska produkter

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Giftfri miljö

10

Pågående enligt plan
Fuktsäkrad byggnation

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2021

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

12

Genomfört enligt plan
Nybyggnation och större ombyggnation

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

13

Genomfört enligt plan
Underhåll och reparation

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

14

Pågående enligt plan
Förskolor och skolor

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2020

Barn- och utbildningsnämnden

Giftfri miljö

15

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2017

Kommunstyrelsen

Giftfri miljö

16

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2017

Stadskontoret

Giftfri miljö

17

Pågående med avvikelse
Fallskydd på lekplatser och konstgräs

Pågående med avvikelse

Giftfri miljö

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Luft

18

Pågående enligt plan
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller

Pågående enligt plan

Luft

2023

Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Luft

19

Pågående enligt plan
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner

Pågående enligt plan

Luft

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Luft

20

Ej påbörjat
Grönytefaktor

Ej påbörjat

Luft

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Luft

21

Pågående enligt plan
Stadstrafiken i Jönköping

Pågående enligt plan

Luft

2021

Jönköpings Länstrafik

Luft

22

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

Luft

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Luft

23

Pågående enligt plan
Enhetlig markering i cykelvägnätet

Pågående enligt plan

Luft

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Luft

24

Ej påbörjat
Åtgärdspaket – nya cykelvägar

Ej påbörjat

Luft

2025

Stadsbyggnadsnämnden

Luft

25

Pågående enligt plan
Ny cykelkampanj

Pågående enligt plan

Luft

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Luft

26

Pågående enligt plan
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Pågående enligt plan

Luft

2022

Tekniska nämnden

Luft

27

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Luft

2021

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Luft

28

Pågående enligt plan
Höj upplevelsevärden i skog

Pågående enligt plan

Luft

2023

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.3
Senast ändrad: 2020-04-02