search
Sök
menu
Meny

Antibiotikaförsäljning

Antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men ej hämtats ut ingår inte.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare.

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB
Indikator GM.3.10
Senast ändrad: 2020-01-17
Globala hållbarhetsmål